søndag 8. juni 2008

Ålevandring


European eel (Anguilla anguilla). Jæren, Rogaland, Norway.

Ålen gyter i Sargassohavet og bruker 3 år på å nå norskekysten, der den søker opp i elver og bekker. Ved fosser og andre hinder i elven kan det oppstå store ansamlinger med ål. Mengden glassål som når kysten har av ukjente årsaker blitt redusert med 90% siden 1970-tallet.

onsdag 21. mai 2008

Eit lite troll

Eagle Owl (Bubo bubo), Jæren, Rogaland, Norway.

En 35 dager gammel hubrounge prøver å gjemme seg. Vi besøkte hekkehylla i forbindelse med eit hubroprosjekt. Vi tok DNA-prøve, ringmerka og målte den før vi forsiktig trakk oss tilbakers. Hubroen tåler lite forstyrrelse så det er ikkje å anbefale å besøke hubroens reirplass. Den beste og tryggaste måten å få oppleve denne flotte arten er å lytte etter hannens rop på seinvinteren/vårparten. Vi registrert 19 ulike ropande hanner innenfor studieområdet på Jæren Fjellbygd/Dalane nord i vår.


søndag 18. mai 2008

På tur i ramsløkskogen


Ramsons (Allium ursinum), Jæren, Rogaland, Norway.
Ein kjenner lukta lenge før ein ser planten. Det er ikkje mange stader på Jæren ein finn ramsløk. Eg kjenner bare til denne lokaliteten, og pleier å ha ein årleg tur der eg plukker litt. Setter god smak på maten :-)

fredag 25. april 2008

Sotegg (Enteridium lycoperdon)


Slime mould (Enteridium lycoperdon), Time, Rogaland, Norway


mandag 21. april 2008

Vårsopper

Anemone Cup (Dumontinia tuberosa), Telemark, Norway

Symrebegeret dukker opp på våren og veks på jordstengelen til kvitveisen. Tøff sopp.

Scarlet Cup (Sarcoscypha austriaca), Telemark, Norway

Skarlagenvårbeger er også ein typisk vårart som oftest er å finne i fuktig kalkrik skog der den veks på begravde greiner av løvtre, ofte or.

På tur i blåveisskogen

Liverleaf (Hepatica nobilis), Telemark, Norway

Dei aller fleste blåveisane (Hepatica nobilis) i skogen er av den vanlege blå typen. Men leiter ein etter er det ikkje uvanleg å finne ulike varianter.

Liverleaf (Hepatica nobilis) pink form, Telemark, Norway.

Liverleaf (Hepatica nobilis) pale blue form, Telemark, Norway.


Liverleaf (Hepatica nobilis) plena, Telemark, Norway.


Liverleaf (Hepatica nobilis) pink form, Telemark, Norway.

lørdag 22. mars 2008

Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

False morel (Gyromitra esculenta), Kleppelunden, Klepp, Rogaland, Norway.

lørdag 23. februar 2008

Overvintrande vannflaggermus (Myotis daubentonii)

Daubenton's Bat (Myotis daubentonii), Ørsdalen, Bjerkreim, Rogaland, Norway.

lørdag 16. februar 2008

Hassel (Corylus avellana)

Hassel Corylus avellana i blomst i Kleppelunden.

fredag 25. januar 2008

Dvergflaggermus (Pipistrellus pygmaeus)


Soprano Pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus), Eigersund, Rogaland, Norway