onsdag 21. mai 2008

Eit lite troll

Eagle Owl (Bubo bubo), Jæren, Rogaland, Norway.

En 35 dager gammel hubrounge prøver å gjemme seg. Vi besøkte hekkehylla i forbindelse med eit hubroprosjekt. Vi tok DNA-prøve, ringmerka og målte den før vi forsiktig trakk oss tilbakers. Hubroen tåler lite forstyrrelse så det er ikkje å anbefale å besøke hubroens reirplass. Den beste og tryggaste måten å få oppleve denne flotte arten er å lytte etter hannens rop på seinvinteren/vårparten. Vi registrert 19 ulike ropande hanner innenfor studieområdet på Jæren Fjellbygd/Dalane nord i vår.


søndag 18. mai 2008

På tur i ramsløkskogen


Ramsons (Allium ursinum), Jæren, Rogaland, Norway.
Ein kjenner lukta lenge før ein ser planten. Det er ikkje mange stader på Jæren ein finn ramsløk. Eg kjenner bare til denne lokaliteten, og pleier å ha ein årleg tur der eg plukker litt. Setter god smak på maten :-)