onsdag 25. juli 2007

Trollsmør (Fuligo septica)


Slime Mold (Fuligo septica), Bergebakkane, Forsand, Rogaland, Norway.

Eg lurte veldig på kva dette var. Såg i fyrste omgang ut som insektegg, men det var noko med mengden som tilsa at det ikkje kunne vere det - det måtte i tilfelle vert "eit monsterinsekt". Eg la ut spørsmålet på Spør en Biolog og fekk bekreftet av Jan Wesenberg at det var trollsmør. Han skreiv vidare:

Slimsoppen lever normalt som et plasmodium, en slags svær, gjennomsiktig, mangekjernet "amøbe", som sakte kryper eller strømmer gjennom vegetasjonen og eter bakterier på sin vei. Den vil da passere, eller krype rundt, både kvist og gras og mose på sin vei. Så, på et bestemt tidspunkt, skjer noe med den - den begynner å bli ugjennomsiktig, først hvit, så gul, den slutter å krype, stivner og blir til slutt til en pulveraktig sporemasse. Det er da vi normalt får øye på den. Skjer dette mens den kryper gjennom mose, så vil vi se den på mose. Skjer det mens den kryper over ved eller kvister, så vil vi se den der.

Rugdeegg

Høgt oppe i Bergebakkane fant eg tre rugdeegg. Egga hadde var truleg blitt predatert av ein kråkefugl.

Bergebakkane, Forsand

Øvst i Bergebakkane er det eit parti med rik edelløvskog. Her fant eg mange ulike treslag, bla.a. den rødlista almen. Det er var også fleire gammle styva asker. Feltsjiktet var også rikt med arter som bl. a. myske, breiflangre, skogsvinerot og bergfaks (rødlista). Etter det eg kjenner til er dette den sørlegaste kjente lokaliteten for bergfaks.

Broad-leaved helleborine (Epipactis helleborine), Bergebakkane, Forsand, Rogaland, Norway.

Hedge Woundwort (Stachys sylvatica), Bergebakkane, Forsand, Rogaland, Norway.