onsdag 21. mai 2008

Eit lite troll

Eagle Owl (Bubo bubo), Jæren, Rogaland, Norway.

En 35 dager gammel hubrounge prøver å gjemme seg. Vi besøkte hekkehylla i forbindelse med eit hubroprosjekt. Vi tok DNA-prøve, ringmerka og målte den før vi forsiktig trakk oss tilbakers. Hubroen tåler lite forstyrrelse så det er ikkje å anbefale å besøke hubroens reirplass. Den beste og tryggaste måten å få oppleve denne flotte arten er å lytte etter hannens rop på seinvinteren/vårparten. Vi registrert 19 ulike ropande hanner innenfor studieområdet på Jæren Fjellbygd/Dalane nord i vår.


Ingen kommentarer: