fredag 25. april 2008

Sotegg (Enteridium lycoperdon)


Slime mould (Enteridium lycoperdon), Time, Rogaland, Norway


mandag 21. april 2008

Vårsopper

Anemone Cup (Dumontinia tuberosa), Telemark, Norway

Symrebegeret dukker opp på våren og veks på jordstengelen til kvitveisen. Tøff sopp.

Scarlet Cup (Sarcoscypha austriaca), Telemark, Norway

Skarlagenvårbeger er også ein typisk vårart som oftest er å finne i fuktig kalkrik skog der den veks på begravde greiner av løvtre, ofte or.

På tur i blåveisskogen

Liverleaf (Hepatica nobilis), Telemark, Norway

Dei aller fleste blåveisane (Hepatica nobilis) i skogen er av den vanlege blå typen. Men leiter ein etter er det ikkje uvanleg å finne ulike varianter.

Liverleaf (Hepatica nobilis) pink form, Telemark, Norway.

Liverleaf (Hepatica nobilis) pale blue form, Telemark, Norway.


Liverleaf (Hepatica nobilis) plena, Telemark, Norway.


Liverleaf (Hepatica nobilis) pink form, Telemark, Norway.