søndag 8. juni 2008

Ålevandring


European eel (Anguilla anguilla). Jæren, Rogaland, Norway.

Ålen gyter i Sargassohavet og bruker 3 år på å nå norskekysten, der den søker opp i elver og bekker. Ved fosser og andre hinder i elven kan det oppstå store ansamlinger med ål. Mengden glassål som når kysten har av ukjente årsaker blitt redusert med 90% siden 1970-tallet.