søndag 17. januar 2010

Rødmus på hytta


Rødmus på hytta på Storjorda, Kvæfjord, Troms.

Då vi kom på hytta var det ei lita rødmus som pilte rundt på golvet. Eg la litt ost i eit norgesglass og la meg på sofaen og venta. Etter ei stund kom musa fram og pilte inn i glasset. Eg løftet glasset opp og musa var fanget. Etter nokre bilete slapp eg den utføre.

Dvergflaggermus på pensjon


Dvergflaggermus funnet i snøen utenfor Vigrestad ungdomskule.

Det har lenge vore eit mysterium kor dvergflaggermysene i Norge overvintrer. Det er forsåvidt det enda, men flere observasjoner dei siste årene viser at dei ialefall overvintrer på Sørvestlandet. Men om dette bare er snakk om lokale flaggermus eller om det er flaggermus frå større deler av Norge er ukjent.

Denne flaggermusa blei funnet kravlene i snøen utenfor Vigrestad ungdommsskule rett før jul. Nå lever den i beste vellgående i kjellaren hos meg i påvente av mildere ver. Eg forer den med tangfluelarver som er lett tilgjengeleg i tarevollene ved kysten.

tirsdag 20. januar 2009

Frå kalkrike fjellområder i TromsBlindurt


Brannmyrklegg

Lodnemyrklegg (Pedicularis hirsuta)


Lapprose (Rhododendron lapponicum)Kantlynghei

Juli 2008 var eg på feltarbeid i flere kalkrike områder i Troms. Fantastiske fjell og mange nye plantearter på meg.

søndag 8. juni 2008

Ålevandring


European eel (Anguilla anguilla). Jæren, Rogaland, Norway.

Ålen gyter i Sargassohavet og bruker 3 år på å nå norskekysten, der den søker opp i elver og bekker. Ved fosser og andre hinder i elven kan det oppstå store ansamlinger med ål. Mengden glassål som når kysten har av ukjente årsaker blitt redusert med 90% siden 1970-tallet.

onsdag 21. mai 2008

Eit lite troll

Eagle Owl (Bubo bubo), Jæren, Rogaland, Norway.

En 35 dager gammel hubrounge prøver å gjemme seg. Vi besøkte hekkehylla i forbindelse med eit hubroprosjekt. Vi tok DNA-prøve, ringmerka og målte den før vi forsiktig trakk oss tilbakers. Hubroen tåler lite forstyrrelse så det er ikkje å anbefale å besøke hubroens reirplass. Den beste og tryggaste måten å få oppleve denne flotte arten er å lytte etter hannens rop på seinvinteren/vårparten. Vi registrert 19 ulike ropande hanner innenfor studieområdet på Jæren Fjellbygd/Dalane nord i vår.


søndag 18. mai 2008

På tur i ramsløkskogen


Ramsons (Allium ursinum), Jæren, Rogaland, Norway.
Ein kjenner lukta lenge før ein ser planten. Det er ikkje mange stader på Jæren ein finn ramsløk. Eg kjenner bare til denne lokaliteten, og pleier å ha ein årleg tur der eg plukker litt. Setter god smak på maten :-)

fredag 25. april 2008

Sotegg (Enteridium lycoperdon)


Slime mould (Enteridium lycoperdon), Time, Rogaland, Norway