torsdag 15. mars 2007

På plantetur til Espedalen

Oddgeir kikker ned i Espedalen i det skodda lettar.

Storfrytle Luzula sylvatica i mengder.

Wilson’s Filmy Fern (Hymenophyllum wilsonii), Espedalen, Rogaland, Norway.

Hinnebregne i ein nordvendt fjellvegg. Hinnebregna er bare eit cellelag tjukk og tåler ikkje uttørking.