mandag 21. april 2008

Vårsopper

Anemone Cup (Dumontinia tuberosa), Telemark, Norway

Symrebegeret dukker opp på våren og veks på jordstengelen til kvitveisen. Tøff sopp.

Scarlet Cup (Sarcoscypha austriaca), Telemark, Norway

Skarlagenvårbeger er også ein typisk vårart som oftest er å finne i fuktig kalkrik skog der den veks på begravde greiner av løvtre, ofte or.

Ingen kommentarer: