onsdag 25. juli 2007

Bergebakkane, Forsand

Øvst i Bergebakkane er det eit parti med rik edelløvskog. Her fant eg mange ulike treslag, bla.a. den rødlista almen. Det er var også fleire gammle styva asker. Feltsjiktet var også rikt med arter som bl. a. myske, breiflangre, skogsvinerot og bergfaks (rødlista). Etter det eg kjenner til er dette den sørlegaste kjente lokaliteten for bergfaks.

Broad-leaved helleborine (Epipactis helleborine), Bergebakkane, Forsand, Rogaland, Norway.

Hedge Woundwort (Stachys sylvatica), Bergebakkane, Forsand, Rogaland, Norway.

Ingen kommentarer: